LIB JMBG
Glavna strana » Prosleđivanje zahteva


SVAKA ZLOUPOTREBA JE ZAKONOM KAŽNJIVA !

Kontakt: Opštinska uprava opštine Kanjiža - Matičari
Broj telefona: 024/875 166
e-mail: maticari@kanjiza.rs
Izvodi i uverenja šalju se putem Post express-a, varijanta dostave danas za sutra
Taksa i poštanski troškovi se plaćaju pouzećem.
Cene Post express-a možete pogledati na sajtu www.postexpress.rs
Naručivanje izvoda i uverenja moguće je i telefonom u periodu od 08:00 do 14:00 časova na brojeve telefona 024/875 166

U slučaju potrebe za dopunskim podacima, bićete kontaktirani telefonom ili e-mailom.


Podnosilac zahteva Ime

Prezime

JMBG

Adresa

Mesto i poštanski broj

Kontakt telefon

Elektronska pošta (e-mail)

Broj lične karte

Mesto izdavanja lične karte

Iznos takse:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih:
  Republička administrativna taksa za izvod na domaćem obrascu 420,00 dinara
  Republička administrativna taksa za izvod na međunarodnom obrascu 690,00 dinara
  Opštinska administrativna taksa: nema

 2. Izvod iz matične knjige venčanih:
  Republička administrativna taksa za izvod na domaćem obrascu 420,00 dinara
  Republička administrativna taksa za izvod na međunarodnom obrascu 690,00 dinara
  Opštinska administrativna taksa: nema

 3. Izvod iz matične knjige umrlih:
  Republička administrativna taksa za izvod na domaćem obrascu 420,00 dinara
  Republička administrativna taksa za izvod na međunarodnom obrascu 690,00 dinara
  Opštinska administrativna taksa: nema

 4. Uverenje od državljanstvu:
  Republička administrativna taksa 600,00 dinara
  Opštinska administrativna taksa: nema


Izaberi vrstu zahteva:
ZAHTEV ZA IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH
Izbor obrasca na kome će izvod biti štampan:
 1. Domaći - Ćirilica
 2. Domaći - Latinica
 3. Internacionalni
 4. Dvojezični
Ime
Prezime
JMBG
Dan, mesec i godina rođenja
Devojačko prezime
Mesto i opština rođenja
Ime i prezime oca
Ime i devojačko prezime majke
Svrha izdavanja izvoda
ZAHTEV ZA IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE VENČANIH
Izbor obrasca na kome će izvod biti štampan:
 1. Domaći - Ćirilica
 2. Domaći - Latinica
 3. Internacionalni
 4. Dvojezični
Mesto sklapanja braka
Opština sklapanja braka
Dan, mesec i godina sklapanja braka
Podaci o ženiku:
Ime
Prezime
JMBG
Dan, mesec i godina rođenja
Podaci o nevesti:
Ime
Prezime
JMBG
Dan, mesec i godina rođenja
Devojačko prezime
Svrha izdavanja izvoda
ZAHTEV ZA IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE UMRLIH
Izbor obrasca na kome će izvod biti štampan:
 1. Domaći - Ćirilica
 2. Domaći - Latinica
 3. Internacionalni
 4. Dvojezični
Ime
Prezime
JMBG
Dan, mesec i godina smrti
Devojačko prezime
Mesto i opština smrti
Ime i prezime oca
Ime i devojačko prezime majke
Svrha izdavanja izvoda
ZAHTEV ZA IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE DRŽAVLJANA
 1. Domaći - Ćirilica
 2. Domaći - Latinica
Ime
Prezime
JMBG
Dan, mesec i godina rođenja
Devojačko prezime
Mesto i opština rođenja
Ime i prezime oca
Ime i devojačko prezime majke
Svrha izdavanja izvoda

Način preuzimanja: